top of page
Search
  • Writer's pictureElin Andersson

Det behövs förebyggande verksamhet även efter SOTE


SOTE reformen är på kommande inom kort. Som bäst förbereds den både på statlig och kommunal nivå. Många tycker det börjar bli tröttsamt att höra om reformen men den kan komma att innebära många förändringar i service som enskilda kommuner kunnat erbjuda tack vara en välskött ekonomi och välvalda prioriteringar. När serviceområdena blir större kan budgeten komma att stramas till och olika service kan komma att måsta slopas.

Borgå har en fungerade förebyggande service för till exempel småbarnsföräldrar via ett gott samarbete mellan rådgivningen och de sociala tjänsterna. Ett bra exempel är hemservicen som erbjuds alla som har ett barnunder 1 år. Servicen innebär att alla familjer utan att känna sig stämplade kan beställa hem hjälp för några timmar och får en paus i vardagen. Detta stöd är viktigt att lägga in i tid innan familjen är helt slutkörd och behöver mera omfattande stöd.


Ett annat bra exempel är Navigatorn där personer under 30 år kan söka stöd i olika livssituationer för att komma vidare.

Dessa typer av lågtröskel förebyggande verksamhet är hotad i och med SOTE reformen och det är viktigt att man nu redan i planeringsskedet tar och beaktar dessa typer av välfungerade verksamhet och tar in dem i de nya serviceområdenas service, inte stryker dem för att balansera budgeter.


4 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page