top of page
Search
  • Writer's pictureElin Andersson

Palvelu lähellä sinua, myös tulevaisuudessa.

Paljon keskustellaan siitä, tarkoittaako aluevaalit myös useiden terveydenhuollon toimipisteiden sulkemista, varsinkin pienemmissä kunnissa, rahansäästön vuoksi. Tosin yksi uudistuksen tavoitteista on pysäyttää julkisen terveydenhuollon yhteiskunnalle aiheuttama kustannusten nousu, mutta monien terveysasemien sulkeminen ei tarvitse tarkoittaa suuria säästöjä. Jos hoitoa ei ole lähellä, monet rutiinitarkastukset peruuntuvat ja kynnys hoidon hakemiseen on korkeampi. Tämä puolestaan ​​johtaa pitkällä aikavälillä siihen, että monet sairaudet havaitaan liian myöhään, ja niiden hoito tulee sitten huomattavasti kalliimmaksi, kun on otettava mukaan erikoissairaanhoito.


Sen, minkä pitäisi yhdistää terveysasemaan on sosiaalihuolto. Silloin kaikki on saman katon alla ja toimii sujuvammin. Koska elämä on joskus monimutkaista, tarvitaan monta kertaa muutakin kuin vain lääkärin käyntiä, ja silloin on tärkeää, että apu on lähellä ja se saadaan ajoissa. Myös sosiaalihuolto kallistuu, mitä myöhemmin apua tarjotaan, sillä poliisi, turvakodit ja tuomioistuimet ovat saattaneet joutua aktivoimaan voimavarojaan.


Siksi on tärkeää, että saat myös jatkossa palvelua oikeaan aikaan ja lähelläsi.


5 views0 comments

Comentários


Post: Blog2_Post
bottom of page