top of page
Search
  • Writer's pictureElin Andersson

Service nära dig, även i framtiden.

Det diskuteras mycket om huruvida välfärdsområdesvalet innebär att flera hälsovårdsstationer stängs, speciellt i de mindre kommunerna, för att spara pengar. Visserligen är en av poängerna med reformen att stoppa kostnadsökningen som den allmänna hälsovården skapar samhället, men att stänga en massa hälsovårdstationer behöver inte i längden innebära stora inbesparingar. Om vården inte är nära blir många rutingranskningar ogjorda och tröskeln att söka vård om du är osäker på ditt hälsotillstånd blir högre. Detta leder i sin tur i längden till att många sjukdomar upptäcks för sent och blir sedan betydligt dyrare att behandla när specialsjukvården måste kopplas in.

Det som dock bör flytta ihop med hälsovårdstationerna är socialvården. Då finns allt under samma tak och fungerar smidigare. Då livet ibland är komplicerat behövs det många gånger mer än bara ett läkarbesök ens hälsa, och då är det viktigt att hjälpen finns nära och att den fås i tid. Även socialvården blir dyrare ju senare hjälpen sätts in då kanske polis, skyddshem och domstolar kanske har varit tvungna att aktivera sina resurser.

Därför är det viktigt att man även i framtiden får service i rätt tid och nära dig.
9 views0 comments

Comentários


Post: Blog2_Post
bottom of page